Results

There are 5 records matching your search.
Displaying records 1 to 5
Switch Views: Lightbox | Image List | List


Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, Wilson
Asian Contemporary Art in Print
2006
2007.36.1-.13
View

Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, Wilson
Title page, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"
2006
2007.36.1
View

Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, Wilson
Listing of the Artists, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"
2006
2007.36.3
View

Sheikh, Nilima
Majnun Bereaved, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"
2006
2007.36.7
View

Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, Wilson
Colophon, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"
2006
2007.36.13
View