Results

There are 5 records matching your search.
Displaying records 1 to 5
Switch Views: Lightbox | Image List | List

ArtistTitleDate MadeObject No.
Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, WilsonAsian Contemporary Art in Print20062007.36.1-.13View
Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, WilsonTitle page, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"20062007.36.1View
Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, WilsonListing of the Artists, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"20062007.36.3View
Cheong, Wong HoyChronicles of Crime: Last Supper, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"20062007.36.5View
Xu Bing; Rawanchaikul, Navin; Cheong, Wong Hoy; Lin Tianmiao; Sheikh, Nilima; Heng, Amanda; Teruya, Yuken; Lin, Michael Ming Hong; Moon, Jiha; Shieh, WilsonColophon, from the portfolio "Asian Contemporary Art in Print"20062007.36.13View